TEST ENGELS

 

Ultra Ultra is een campagne- en ontwerpbureau, bekend van onder andere de Tostifabriek en Doehetzelfkip. 

We ontwerpen spraakmakende campagnes die bewustzijn vergroten, betrokkenheid scheppen en mensen in beweging krijgen.

We helpen onze opdrachtgevers met het verbeelden van taaie vraagstukken en het vertellen van krachtige verhalen die bij een breed publiek resoneren. Op die manier oefenen we op een positieve manier invloed uit op het maatschappelijk debat en de publieke opinie. 

Ultra Ultra voorziet in idee- en conceptontwikkeling, productie en uitvoering en is bovenal goed in het genereren van vrije publiciteit.

 

partners en opdrachtgevers:
Provincie Noord-Brabant / Rabobank / Ardagh Group / HAS / Koninklijke Smilde / Twynstra en Gudde /  Stichting DOEN / Stimuleringsfonds / Amerpodia / Food-up Brabant / AFK / Marqt / Amsterdam Economic Board / ABN AMRO Circl / JUMBO / MVO Nederland / BNG Cultuurfonds / De Heus / De Krat / LTO Noord / Hartog’s volkoren / De Zonnefabriek / Lemniscaat/ Van den Borne Aardappelen / Nationale Politie / BOEI
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

19.500.000+ bereik

Op tv bij o.a. DWDD, Tegenlicht, NOS op 3, Hart van Nederland, AT 5

Artikelen in de o.a. Trouw, AD, Volkskrant, Parool, NRC

Trending topic op Twitter

De Tostifabriek is een levende installatie over het wonder dat vooraf gaat aan het voedsel op je bord.

Een campagne over de onthechting tussen de stadmens en haar voedsel.

In een periode van negen maanden produceerden we van begin tot eind alle ingrediënten voor een tosti. Midden in Amsterdam. We bouwden een Tostifabriek met een graanveld, twee varkens, twee koeien, een kalf, een kaaskamer en een productieruimte.

Heel de stad leefde mee met de loeiende koeien, de slacht van de varkens Wim & Max, het dorsen van het graan en vierde uiteindelijk met ons de oogst van 450 tosti’s!

De Tostifabriek kwam tot stand door middel van crowdfunding via Voordekunst, Mediamatic die haar kade aan ons uitleende, een groot aantal sponsoren in kennis en materiaal en een heleboel goede vrienden die een paar maanden lang tostiboeren werden.

 

www.detostifabriek.nl

partners:
Voordekunst / AFK / Rabobank / De Heus / De Zonnefabriek /Fourages / LTO Noord / Grondbank Nederland / Hartog’s volkoren
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

De Grote Krimp voert campagne voor een wereld met minder mensen. Een gevoelig onderwerp, want wie ben ik om jou te vertellen dat je geen kind mag?

‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen’. Dit waren de eerste woorden van god tegen de mens. En talrijk werden we! In de afgelopen 50 jaar heeft onze soort zich meer dan verdubbeld. In diezelfde 50 jaar zijn de wereldwijde populaties van wilde gewervelde dieren – zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen – meer dan gehalveerd. Wetenschappers waarschuwen dat de explosieve groei van de wereldbevolking een drijvende kracht is achter de grote problemen van deze tijd waaronder klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en grondstoffenschaarste.

In een drieluik over bevolkingsgroei in de Rode Hoed, De Nieuwe liefde en het Compagnietheater spraken we uitgebreid over het onderwerp bevolkingsgroei. Sprekers waren Donna Haraway, Lynn Berger, Tinkebell, Frank Westerman, Tim Sweijs, Naomi van Steenbergen, Hidde Boersma, Arne Hendriks en Tom Würdinger. De Grote Krimp sloot af met een internationale billboard campagne. Met een manifest en de slogans ‘Let’s celebrate low birth rates!’ en “Shrink towards abundance” moedigt de Grote Krimp landen met een laag geboortecijfer aan dit te vieren en hier trots op te zijn.

 

www.degrotekrimp.nl

www.thegreatdecrease.com

partners:
Amerpodia / Stimuleringsfonds / BNG cultuurfonds / Amsterdams Fond voor de Kunsten
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

6.000.000+ bereik

Prijzen:

Impact Award
Trouw duurzame top 100
Green Choice award
Favor Flav Food 100

 

We begonnen een duurzame inblikfabriek die lekkere conserven maakt van reststromen en overschotten.

Met onze blikken voeren we campagne tegen voedselverspilling en voor een herwaardering van conserven. Ons doel: een efficiënt voedselsysteem dat minder verspilt.

Op zoek naar goed eten dat past in het voedselsysteem van de toekomst komen we uit bij het blik.

Geconserveerd voedsel is vaak veel duurzamer dan vers. Door te conserveren in blik maak je voedselstromen houdbaar en ga je verspilling tegen. Bovendien kun je voedsel in blik ongekoeld transporteren en bewaren. Dat scheelt enorm veel energie. Daarnaast is blik ook nog een duurzame verpakking want makkelijk en oneindig recyclebaar.

Volgens ons is het blik de ideale bouwsteen voor een ‘houdbaar’ voedselsysteem. Met Coco Conserven voeren we zo campagne voor een duurzaam, smaakvol en efficiënt voedselsysteem waarin niet wordt verspild.

Een campagne over de waarde van voedsel, houdbaarheid, voedselverspilling, ambacht en industrie en de relatie tussen consument en producent.

 

www.cococonserven.nl

Partners:
Stichting Doen / Ardagh Group
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

9.000.000+ bereik

Voorpagina’s in de Volkskrant, AD, Brabants dagblad,
de Gelderlander

Trending topic op Twitter

De Doehetzelfkip is een kist die alles bevat wat je nodig hebt om thuis je eigen kippenvlees te produceren. Van ei tot kipfilet in een periode van 9 weken. In een spraakmakende campagne volgden we 8 consumenten die thuis met de Doehetzelfkip aan de gang gingen. 

Een campagne in opdracht van de Provincie Brabant die een nieuwe impuls aan het publieke debat over vlees eten, de slacht, de waarde van vlees en het belang van transparante ketens.

Terwijl voedselketens langzaam steeds transparanter worden, is er één onderdeel dat altijd uit het zicht wordt gehouden: de slacht.

Met de doehetzelfkip maken we de slacht weer onderdeel van onze consumptie en onderzoeken we wat dat betekent voor onze vleesconsumptie. Consumenten worden zelf verantwoordelijk voor het gehele productieproces van hun kippenvlees. Zij worden hierin begeleid door boeren.

Boeren en consumenten gebruiken hun ervaringen met de kist om nieuwe manieren van handelen ten aanzien van vlees te ontwikkelen. De provincie Noord-Brabant zet de Doehetzelfkip nu ook in in het onderwijs.

 

www.doehetzelfkip.nl

partners en opdrachtgevers:
Provincie Noord-Brabant / Twynstra en Gudde / Food-Up Noord-Brabant
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Voor het project ‘Social Design Politie’ ontwierpen we de ADO (Alternatieve Doeltreffende Oplossing). De ADO is een nieuwe bevoegdheid van de wijkagent. Vaak kan een wijkagent problemen oplossen door met inwoners of ondernemers in gesprek te gaan en zijn de gebruikelijke bevoegdheden van de wijkagent toereikend om haar taken uit te voeren. Maar soms lukt het niet om een probleem op te lossen middels de voorhanden zijnde bevoegdheden. 

In zulke gevallen is er vaak wel een alternatieve doeltreffende oplossing(en) voorhanden die gedeeld worden door betrokkenen (wijkagent, buurtbewoners, woningbouw, ondernemers, gemeente, etc) en die ook nog eens tijd en politiekracht bespaart op de lange termijn. Echter om een alternatieve doeltreffende oplossing te realiseren zal de wijkagent tijd moeten besteden en aan zaken die normaal gesproken niet binnen zijn takenpakket vallen. Voor zulke gevallen is de ADO.

Sureyya Accar, wijkagent in de Provenierswijk in Den Haag, is de eerste wijkagent in Nederland die gebruikt maakt van een ADO. In de Provenierswijk is veel overlast van hangjongeren en drugsgebruikers. Het is hier moeilijk handhaven omdat de portieken in deze wijk het makkelijk maken om ongezien te hangen en te gebruiken. Samen met Soreyya verkenden we de wijk en onderzochten we of wij iets konden ontwerpen zodat Soreyya haar werk doeltreffender kan uitvoeren. ‘Eigenlijk zou er gewoon een hek of een deur in die portieken gezet moeten worden zodat je er niet meer uit het zicht kunt hangen of gebruiken’ opperden zowel de wijkagent, buurtbewoners als overlastgevers. Een goede oplossing vonden wij! Enige probleem: het plaatsen van een hek valt niet echt onder de bevoegdheden van de wijkagent. Door inzet van de ADO worden onder leiding van Sureyya Accar de portieken toch afgesloten.

 

www.socialdesignpolitie.nl

Partners:
de Nationale Politie, Studio Goudswaard, Embassy of Safety, Dutch Design Week 2019
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

In opdracht van Foodup! Brabant en precisielandbouwer Jacob van den Borne bedachten we het Frietje Precies.
Frietje Precies is een hightech en bodemvriendelijk frietje. De toekomst van de landbouw in de vorm van een frietje. 

Een biodivers frietje gemaakt van aardappel, zoete aardappel en pastinaak. Heel precies verbouwd door gebruik te maken van sensortechnologie, robotica en heel veel data. Want hoe meer we weten over de bodem en haar gewassen, hoe preciezer we water, meststoffen en gewasbeschermers kunnen toedienen en nodeloos gebruik ervan kunnen terugdringen. Zo kan de boer de bodem en elke afzonderlijke plant exact dat geven wat die nodig heeft. Precies op de goede plek en precies op het juiste moment. Frietje Precies wordt verbouwd op een bijzondere akker waar verschillende gewassen en bloemen elkaar in stroken afwisselen. Door verschillende gewassen en bloemen naast elkaar in stroken te telen zorgen we voor een hogere opbrengst, gezondere planten die minder vaak ziek worden en krijgen we een divers landschap en dat is…. PRECIES!: goed voor insecten, gewassen en vogels!

 

www.foodupbrabant/nl/frietjeprecies

Partners:
Foodup! Brabant, Van den Borne Aardappelen, Dutch Design Week 2019
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Het tostifabriek-boek is een kunst-, design- en kinderboek in één.

Een boek in de vorm van een tosti over hoe je tosti’s maakt van begin tot eind. Over hoe je een tostifabriek bouwt en wat dit teweeg brengt in stad en land. Met in de hoofdrol 2 varkens, 2 koeien, 1 kalf, 1 graanveld, 1 boze buurvrouw, 1 slager en de tostiboeren.

Kortom, een verhaal over het wonder dat vooraf gaat aan een tosti op je bord.

Bestel een exemplaar (20 euro) via: info@ultra-ultra.nl

 

partners:
Lemniscaat / Prins Bernhard Cultuurfonds / Voordekunst
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

BANK is een onderzoeksgroep die grip probeert te krijgen op de wonderlijke werkelijkheid van de bankwereld.

Lees meer

De bankwereld houdt ons de laatste jaren bezig. Goede banken, slechte banken, schulden, stagnerende groei, de crisis.. Het beheer en de creatie van geld veroorzaakt op dit moment veel negatieve bijwerkingen. Er is ruimte voor verbetering. Ons geld heeft creërend vermogen en creërend vermogen vraagt om maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Tien nieuwsgierige jongens en meisjes komen maandelijks bijeen om samen problemen vast te stellen en alternatieven te bedenken. De kracht van de groep zit in nieuwsgierigheid. Niet gehinderd door enige kennis van zaken ondervragen we bankiers, beurshandelaren, economen en andere professionals uit de bankensector en bedenken we zelf nieuwe banken.

BANK staat nu even in de koelkast maar wellicht is het binnenkort tijd om een eigen cryptocoin te ontwikkelen.

Lees minder

De projecten van Ultra Ultra leveren verhalen op die tot de verbeelding spreken en we vinden het leuk om die te delen.

Aan de hand van onze projecten geven we praatjes over onderwerpen zoals: impact maken, social design, stadslandbouw, conserveren, het voedselsysteem van de toekomst, duurzaamheid, de waarde van vlees, de rol van de kunstenaar en de future proof city.

Daarnaast geven we (gast)les op basisscholen, middelbare scholen, kunstacademies, hogescholen en  universiteiten.

We spraken eerder op:

ICA & Turnclub, Future Proof city / Talkshow NV Zaanstad, Ultra Ultra / Food Professional Day, waarde van vlees /Jan van Eyck academie, social design / Exhibition ‘you have two cows’, Kalmar Konstmuseum Zweden / Studio H Kaapstad, Food design / Dutch Design Week 2017, doehetzelfkip / Faktum Forum, resilient cities / Pakhuis de Zwijger, duurzaamheid voor iedereen / Wereldvoedseldag 2017, toekomst van de industrie / Museum Kennemerland, Coco Conserven / Pakhuis de Zwijger, Coco Conserven / UVA, crowdfunding / Wageningen UR, kunst en wetenschap / Arnhem, de Tostifabriek / Peelhorstgroep, de Tostifabriek / Pakhuis de Zwijger, voedselvisieontwikkeling / HappyChaos, vervreemding van voedsel / VU Amsterdam, crowdfunding / Dutch Design Week 2015, het Tostifabriek-boek / Krachtvoer Festival Antwerpen, de Tostifabriek /

We gaven eerder les op:

IArts Maastricht / Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp /Herbert Vissers College Hoofddorp / Leonardo College Leiden / 6e Montessorischool Anne Frank / BSO Chassé, IVKO / De BOE School / IMC weekendschool west /Basisschool Piet Hein / ROC Art & Design / Groenhorst Almere / Lanterna Magica / Hyperion College
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Lees hier een selectie van verschenen artikelen over:

Ultra Ultra is een samenwerking van futuroloog Vera Bachrach en kunstenaars Joris Jansen en Sascha Landshoff.

Lees meer

Vera Bachrach (1989)

Studeerde Future Planet Studies met een major Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam.
Voor ze Ultra Ultra oprichtte werkte Vera aan uiteenlopende duurzame initiatieven zoals; zonne-energie projecten bij de Zonnefabriek en Gemeente Amsterdam; het myco-design-lab bij Mediamatic; en de ontwikkeling van een duurzame batterij bij E-stone Batteries. Als mede-initiator van de Tostifabriek en Coco Conserven werd ze opgenomen in de duurzame jonge 100 lijst, de food 100 lijst en de trouw duurzame 100 (nr. 34). Voor de Tostifabriek won zij de Art of Impact Award van de cultuurfondsen.

Sascha Landshoff (1988)

Studeerde fotografie aan de Koninklijke Academie Beeldende Kunst in Den Haag.
Direct na zijn afstuderen aan de kunstacademie richtte Sascha Ultra Ultra op. Met zijn afstudeerproject “the Trout, The Rooster and The Lamb”, werd hij geselecteerd voor de “Best of graduates, Ron Mandos Amsterdam & genomineerd voor het Steenbergen Stipendium. Als bedenker van de Tostifabriek was hij ambassadeur van de Duurzame Jonge 100 lijst.

Joris Jansen (1980)

Studeerde Fotografie aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag met een minor Kunst en Zaken aan de universiteit van Leiden.
Joris werkte voor hij Ultra Ultra oprichtte als zelfstandig kunstenaar. Met zijn werk won hij het Steenbergenstipendium en had hij tentoonstellingen en publicaties in onder andere FOAM fotografiemuseum, Nederlands fotografiemuseum, Science Museum London en FOAM Magazine. Als zelfstandig werkend kok kookte hij bij restaurants als Toscanini, Restaurant As, de Scheepskameel en Entrepot.

Lees minder

Wil je op de hoogte blijven van onze projecten?

Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.

Adres

Kanonnenloods 8
1505 RX Zaandam

Telefoon

0620814307

Mail

Algemeen: info@ultra-ultra.nl
Vera Bachrach: vera@ultra-ultra.nl
Sascha Landshoff: sascha@ultra-ultra.nl
Joris Jansen: joris@ultra-ultra.nl